Wiadomości branżowe

Ogólne zastosowanie powłoki ognioodpornej konstrukcji stalowej?

2023-11-13

Powłoka ognioodpornado konstrukcji stalowej to specjalna powłoka stosowana do utworzenia warstwy folii ogniochronnej na powierzchni konstrukcji stalowej w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Takie powłoki zwykle zawierają materiały ognioodporne, takie jak materiały nieorganiczne odporne na wysokie temperatury lub chemiczne środki zmniejszające palność, które mogą spowolnić rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożaru i zmniejszyć szybkość spalania konstrukcji stalowych.Powłoki ognioodpornedo konstrukcji stalowych może skutecznie wydłużyć czas bezpiecznego użytkowania konstrukcji stalowych w warunkach pożaru oraz chronić budynki i personel przed zagrożeniem pożarowym.

Środki ostrożności podczas stosowania:

1. Wybierz odpowiedni rodzaj farby, aby upewnić się, że jest ona zgodna z lokalnymi normami i przepisami przeciwpożarowymi.

2. Przed rozpoczęciem budowy oczyść i zabezpiecz konstrukcję stalową, aby upewnić się, że powierzchnia jest wolna od oleju, rdzy i zanieczyszczeń.

3. Upewnij się, że środowisko budowy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania szkodliwego gazu.

4. Budowę wykonuje się ściśle według instrukcji producenta farby, mającej na celu zapewnienie prawidłowego sposobu użytkowania i grubości powłoki farby.

5. W procesie budowy należy unikać nadmiernego rozcieńczania lub nadmiernego zagęszczania farby, aby nie wpłynąć na właściwości ogniowe.

6. Przed użyciem upewnić się, że powłoka jest całkowicie wymieszana, aby uniknąć nierównego koloru i nierównej grubości powłoki.

7. Przed wyschnięciem powłoki należy unikać uderzeń mechanicznych lub innych uszkodzeń powierzchni konstrukcji stalowej.

8. Unikać budowy w warunkach wysokiej temperatury, dużej wilgotności i silnego wiatru, aby nie wpłynąć na jakość i odporność ogniową farby.

9. Podczas budowy należy zwracać uwagę na środki bezpieczeństwa, aby uniknąć wystąpienia pożaru i wypadków przemysłowych.

10. Po zakończeniu budowy sprawdzana jest jakość powłoki, aby upewnić się, że powłoka spełnia normy i przepisy przeciwpożarowe.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept